Matchplay regels : Informatie

Aantal slagen

In de middagronde ligt de bal van je tegenstander bijna in de hole en jij vraagt voor hoeveel hij ligt. Hij antwoord ‘6’ terwijl jij nog voor 5 op de green ligt en je gooit zijn bal (score 7) naar hem toe. Net voordat jij gaat putten zegt dat hij dat hij fout zat en eigenlijk voor 5 lag. Is dit een nette correctie op foute informatie, zonder gevolgen?

Nee, je tegenstander verliest de hole voor het geven van foute informatie, regel 9-2 Decision 9-2/7

Interpretatie

In de middagronde maakt je tegenstander op de green een opmerking waardoor jij denkt dat je de volgende slag krijgt. Je pakt je bal op en je tegenstander zegt dat hij je die slag helemaal niet heeft gegeven. Wat nu?

Als de opmerking wel degelijk te interpreteren is als het verkrijgen van de volgende slag mag je de bal plaatsen op de plaats waar de bal ongeveer lag, zonder strafslag.

Is dit niet het geval dan krijg jij een strafslag voor het oppakken van je bal zonder de positie te markeren (regel 20-1) en moet je de bal terug plaatsen op de plaats waar de bal ongeveer lag. Decision 2-4/3

Deel dit bericht: